خدمات ما

← مشاوره و استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 13485

مشاوره ISO 13485:2016

مشاوره ایزو ۱۳۴۸۵

← مشاوره و استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 15189

مشاوره ایزو ۱۵۱۸۹

مشاوره استاندارد ISO 15189

← اخذ نشان CE

مشاوره جهت اخذ نشان CE در زمینه دایرکتیو EEC 93/42

← تهیه تکنیکال فایل اداره کل تجهیزات پزشکی

← مشاوره و استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015

مشاوره استاندارد ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵

← اخذ لوح کیفیت آزمایشگاه مرجع سلامت

اخذ لوح کیفیت آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

← اخذ نشان CE

مشاوره جهت اخذ نشان CE در زمینه دایرکتیو EEC 98/79

مشاوره جهت مراحل اخذ نشان CE

مشاوره دایرکتیو های CE

← اخذ پروانه ساخت / پروانه تولید / مجوز فروش از اداره کل تجهیزات پزشکی

تهیه تکنیکال فایل

قوانین جدید اتحادیه اروپا

۱۳۹۶-۰۸-۱۵