پیاده سازی ISO 15189

توسعه آزمایشگاه های تشخیص مولکولی کورونا

توسعه آزمایشگاه های تشخیص مولکولی کورونا اداره کل تجهیزات پزشکی ایران در تاریخ ۲۶ فروردین در خبری به شرح زیر اعلام کرد منبع خبر وب سایت اداره کل تجهیزات پزشکی شرکت توسعه کیفیت ، شرکت مشاوره در استاندارد سازی آزمایشگاه های تشخیص پزشکی و پاتولوژی و استاندارد ISO15189 فراخوان همکاری و پشتیبانی آزمایشگاهی در بسیج …

توسعه آزمایشگاه های تشخیص مولکولی کورونا ادامه »

استاندارد سازی آزمایشگاه های تشخیص پزشکی و پاتولوژی

مشاوره ایزو ۱۵۱۸۹ استاندارد آزمایشگاه های طبی تشخیص پزشکی استاندارد سازی آزمایشگاه های تشخیص پزشکی و پاتولوژی و استاندارد ISO15189 ما در این مقاله به این موضوع خواهیم پرداخت که موضوع استانداردسازی آزمایشگاه های تشخیص پزشکی و پاتولوژی بر اساس استاندارد بین المللی ISO 15189 شامل چه مراحلی می باشد.در این بستر تلاش و فعالیت …

استاندارد سازی آزمایشگاه های تشخیص پزشکی و پاتولوژی ادامه »

استاندارد سازی آزمایشگاه های تشخیص پزشکی و پاتولوژی و استاندارد ISO15189

استاندارد سازی آزمایشگاه های تشخیص پزشکی و پاتولوژی و استاندارد ISO15189 ما در این مقاله به این موضوع خواهیم پرداخت که موضوع استانداردسازی آزمایشگاه های تشخیص پزشکی و پاتولوژی بر اساس استاندارد بین المللی ISO 15189 شامل چه مراحلی می باشد.در این بستر تلاش و فعالیت در آزمایشگاه های تشخیص طبی به عنوان یک موسسه، …

استاندارد سازی آزمایشگاه های تشخیص پزشکی و پاتولوژی و استاندارد ISO15189 ادامه »