شرکت مشاوره توسعه کیفیت در راستای توانمند سازی شرکت های تجهیزات پزشکی، اقدام به راه اندازی واحدی در قالب مشاوره تولید تجهیزات پزشکی نموده است. لذا شرکت های تجهیزات پزشکی وآزمایشگاهی که تمایل به راه اندازی خط تولید دارند، می توانند با ما تماس بگیرند تا هزینه های تولید خود را مدیریت کنند. از سوی دیگر شرکت های وارد کننده که تمایل به انتقال تکنولوژی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی خود دارند، میتوانند از طریق تماس با ما، نسبت به انتخاب محصول بر اساس شرایط بازار ایران اقدام نمایند.
شرکت توسعه کیفیت در حال حاضر خدمات ذیل را در این حوزه ارائه می دهد:

 احداث کارخانه - شرکت مشاوره توسعه کیفیت

 1. مشاوره انتخاب محصول برای تولید
 2. مشاوره در جهت تنظیم قرارداد های انتقال تکنولوژی به داخل کشور بر اساس الزامات اداره کل تجهیزات پزشکی
 3. مشاوره تولید تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
 4. طراحی چیدمان تولید(Lay out) بر اساس آئین نامه های اداره کل تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکیطراحی چیدمان تولید(Lay out) کارخانه
 5. الزامات تولید خوب (Good Manufacturing Practice- GMP)برای تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی بر اساس دستورالعمل های اداره کل تجهیزات پزشکی
 6. مشاوره در راستای انتخاب پیمان کاران سازه، اتاق تمیز (Clean Room) ،گود برداری و….
 7. ساخت اتاق تمیز (Clean Room) بر اساس استاندارد اتحادیه اروپا و یا آمریکا(FDA)طراحی چیدمان تولید(Lay out) کارخانه
 8. مشاوره انجام تست های آزمایشگاهی مورد نیاز برای تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
 9. اخذ موافقت اصولی برای تولید تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی از اداره کل تجهیزات پزشکیاخذ مجوز از ارگانهای دولتی
 10. مشاوره ارزیابی بالینی برای تجهیزات پزشکی (Clinical Evaluation Report)
 11. مشاوره اخذ پروانه تولید / ساخت/ فروش اداره کل تجهیزات پزشکی
 12. راه اندازی خط تولید کیت های تشخیص پزشکی مانند بیوشیمی، هورمون(الایزا، کمی لومینسنس و …) رپید تست(Laterla Flow) ، سرولوژیراه اندازی خط تولید کیت های تشخیص پزشکی
 13. مشاوره ارزیابی عملکرد کیت های آزمایشگاهی
 14. مشاوره کنترل کیفیت تجهیزات پزشکی

انتقال تکنولوژی -شرکت مشاوره توسعه کیفیت

مقالات احداث کارخانه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
دسته‌بندی مطالب
عضویت در خبرنامه

آخرین اخبار درباره تجهیزات پزشکی را با عضویت در خبرنامه توسعه کیفیت دریافت خواهید کرد.