شیوه‌های انبارش خوب (GSPs) نقش مهمی در شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات مرتبط با داروسازی و نظارت دارویی دارند. هر یک از آنها باید نه تنها مدیریت کارآمد بلکه انبارش کارآمد محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی/آزمایشگاهی مصرفی را نیز نشان دهد. چنین نگهداری کارآمدی از محصولات پزشکی ضروری است زیرا باعث می شود که قدرت و یکپارچگی فیزیکی محصولات و فرآورده ها حفظ و نگهداری شود. علاوه بر این، شیوه‌های انبارش خوب (GSPs) ، فعالیت هایی هستند که عموماً از خراب شدن آنها جلوگیری می کنند و تضمین می کنند که کیفیت و ایمنی محصولات پزشکی نیز حفظ می شود. انتظار می رود کلیه شرایط نگهداری مواد و محصولات پزشکی با برچسب محصولات مطابقت داشته باشد.

تعریف شیوه‌های انبارش خوب (GSPs)

اقدامات خوب ذخیره سازی دارویی و تجهیزات پزشکی/آزمایشگاهی مصرفی اغلب با مفهوم عملکرد توزیع خوب (GDP) همراه است زیرا هر دوی آنها در زنجیره مدیریت محصولات پزشکی گنجانده شده اند. از این نظر درست مانند اصول توزیع خوب، GSP نیز بخشی از سیستم مدیریت کیفیت است. دقیقاً، GSP  این بخش را نشان می دهد که اطمینان حاصل می کند که کیفیت محصولات و فرآورده های پزشکی به خوبی حفظ می شود. این کار از طریق نظارت و کنترل تعدادی از رویه‌ها که ارتباط نزدیکی با فرآیندهای انبارش دارند، انجام می‌شود. به بیان دیگر، GSP ها را می توان به عنوان مجموعه ای از اقدامات در نظر گرفت که هنگام نگهداری ایمن از محصولات دارویی و پزشکی باید در نظر گرفته شوند.

GSPs - شرکت مشاوره توسعه کیفیت

هدف از این اقدامات این است که این محصولات با رسیدن به دست بیماران ماهیت کیفی خود را حفظ کنند و مصرف آنها منجر به شرایط غیرقابل پیش بینی نشود. همانطور که قبلاً گفته شد، هر سازمانی که به طور کلی در صنعت داروسازی یا پزشکی فعالیت می کند و با ذخیره سازی سر و کار دارد، باید چنین اقداماتی را در فعالیت های روزمره خود ادغام کند. چرا؟ زیرا با رعایت اصول نگهداری خوب، شرکت ها در پایان بهترین و بادوام ترین محصولات را معرفی خواهند کرد. از جمله سازمان هایی که می توانند از این اصول بهره ببرند، به موارد ذیل می توان اشاره کرد:

فروشگاه های لوازم بهداشتی

فروشگاه های پزشکی

داروخانه های دولتی و خصوصی

فروشگاه های مواد غذایی

فروشگاه هایی که هدف آنها انبارش دارو در مراکز بهداشتی مانند موسسات بهداشتی عمومی و بیمارستان ها است.

ریسک ها و نحوه اجتناب از آنها

علیرغم اهمیت بسیار زیاد GSP ، تاکید زیادی بر روی آن در جنبه جهانی صورت نگرفته است. در نتیجه، برخی از مؤسسات که در بخش داروسازی و تجهیزات پزشکی/آزمایشگاهی مصرفی فعالیت می کنند، قادر به درک عواقب زیانبار عدم معرفی، عدم توسعه و استقرار نیافتن چنین اصولی ، نیستند. چنین پیامدهایی بر کیفیت محصولات دارویی و اثربخشی آنها نیز منعکس می شود. عامل دیگری که بر فرآیند تأثیر می گذارد، زمانی است که فعالیت های کنترلی وجود داشته باشد اما به درستی و به شکل موثر انجام نشود. بنابراین، برای جلوگیری از کنترل ناکافی فعالیت های مختلف که در طول فرآیند انبارش انجام می شود، باید پرسنل واجد شرایط وجود داشته باشد. کارکنان همچنین ملزم به دریافت آموزش های اساسی و نشان دادن دانش کافی در رابطه با رویه های ایمنی، شیوه های انبارش خوب، و مقررات GSP هستند.

مستندسازی

درست مانند هر عمل خوب دیگری، GSP باید از طریق سوابق الکترونیکی یا مکتوب، و در کلیه فرآیندهای انبارش استقرار یابد. انتظار می‌رود که اسناد و روشهای اجرایی تعریف شده، فعالیت‌های انبارش را به روشی دقیق تشریح کند.

به طور خلاصه، شیوه‌های انبارش خوب(GSP) عملکردهای تضمین کیفیت و حفظ کیفیت در رابطه با فرآورده‌های پزشکی تا زمان استفاده از آنها را بر عهده دارند. محصولات پزشکی وجود دارند که نیاز به شرایط خاصی برای نگهداری دارند و دارای دستورالعمل های متمایز در مورد نحوه نگهداری دقیق هستند تا کیفیت آنها حفظ شود. در راستای پیاده سازی هر چه صحیح تر اصول انبارش خوب(GSP)، شرکت توسعه کیفیت اقدام به آموزش و تشریح این اصول برای شرکت هایی دارویی و و تجهیزات پزشکی/ آزمایشگاهی مصرفی نموده است. با ما در تماس باشید تا در کوتاهترین زمان ممکن و با بهترین کیفیت، این اصول را در شرکت خود پیاده سازی نمایید.

مقالات Good Storage Practice
دسته‌بندی مطالب
عضویت در خبرنامه

آخرین اخبار درباره تجهیزات پزشکی را با عضویت در خبرنامه توسعه کیفیت دریافت خواهید کرد.