شرکت توسعه کیفیت در راستای بهینه سازی منابع سازمان ها و آموزش نیروهای آنان اقدام به راه‌اندازی واحد تخصصی در زمینه آموزش استانداردهای اروپایی نموده است . مهمترین و اصلی ترین بخش از آموزشها مربوط به حوزه کیت های آزمایشگاهی و دستگاه های مربوطه می باشد . با بهره گیری از توانمند ترین و قوی ترین متخصصین حوزه تجهیزات آزمایشگاهی، شرکت توسعه کیفیت، آموزش استانداردهای مربوط به فارماکوپه اروپایی را سرلوحه فعالیت خود قرار داده است.

کیتهای آزمایشگاهی - شرکت مشاوره توسعه کیفیت

در این راستا شرکت‌ها می‌توانند درخواست های خود را برای آموزش در حوزه استانداردهای اروپایی با رویکرد محصولات و کیت‌های آزمایشگاهی را اعلام نمایند؛ استانداردهای نظیر محاسبات پایداری کیتهای آزمایشگاهی، تکرارپذیری آنها، محاسبه دقت و صحت کیتها و روش های آزمایشگاهی، اندازه گیری اختصاصیت و حساسیت فرآورده های آزمایشگاهی و نهایتا انطابق آنها با استانداردهای اتحادیه اروپا. از طریق هماهنگی های اولیه، امکان برگزاری دوره ها در محل مشتریان، وجود خواهد داشت. این دوره‌ها در دو بخش عمومی و تخصصی طراحی شده است. در بخش عمومی به سرفصل های اصلی مربوط به آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی پرداخته شده است و قسمت تخصصی به استاندارهای تخصصی کیت ها توجه شده است. از جمله استانداردهای تخصصی و نیز دوره های تدوین شده براساس آنها به موارد زیر می توان اشاره نمود:

 1. AUTO11-A2 Information Technology Security of In Vitro Diagnostic Instruments and Software Systems; Approved Standard
 2. AUTO10-A Autoverification of Clinical Laboratory Test Results; Approved Guideline
 3. AUTO08-A Managing and Validating Laboratory Information Systems;
 4. C28- Defining, Establishing, and Verifying Reference Intervals in the Clinical Laboratory
 5. C24 Statistical Quality Control for Quantitative Measurement Procedures
 6. C49 Analysis of Body Fluids in Clinical Chemistry
 7. EP05-A3 Evaluation of Precision of Quantitative Measurement Procedures
 8. C63 Laboratory Support for Pain Management Programs
 9. EP19 A Framework for Using CLSI Documents to Evaluate Clinical Laboratory Measurement Procedures
 10. EP18-A2 Risk Management Techniques to Identify and Control Laboratory Error Sources
 11. EP17-A2 Evaluation of Detection Capability for Clinical Laboratory Measurement Procedures
 12. EP15-A3 User Verification of Precision and Estimation of Bias
 13. EP10-A3-AMD Preliminary Evaluation of Quantitative Clinical Laboratory Measurement Procedures
 14. EP14-A3 Evaluation of Commutability of Processed Samples
 15. EP12-A2 User Protocol for Evaluation of Qualitative Test Performance
 16. EP07 Interference Testing in Clinical Chemistry
 17. EP33 Use of Delta Checks in the Medical Laboratory
 18. EP31-A-IR Verification of Comparability of Patient Results Within One Health Care System
 19. EP26-A User Evaluation of Between-Reagent Lot Variation
 20. EP23-A Laboratory Quality Control Based on Risk Management
 21. EP21 Evaluation of Total Analytical Error for Quantitative Medical Laboratory Measurement Procedures
 22. EP25-A Evaluation of Stability of In Vitro Diagnostic Reagents
 23. EP37 Supplemental Tables for Interference Testing in Clinical Chemistry

برای برگزار دوره آموزشی مدنظر خود، با ما در تماس باشید.

مقالات آموزش تخصصی استانداردهای اروپایی تولید کیت های تشخیص پزشکی
دسته‌بندی مطالب
عضویت در خبرنامه

آخرین اخبار درباره تجهیزات پزشکی را با عضویت در خبرنامه توسعه کیفیت دریافت خواهید کرد.