Deprecated: class-phpmailer.php is deprecated since version 5.5.0! Use wp-includes/PHPMailer/PHPMailer.php instead. The PHPMailer class has been moved to wp-includes/PHPMailer subdirectory and now uses the PHPMailer\PHPMailer namespace. in /home/nhisocom/public_html/wp-includes/functions.php on line 4967
نخستین جلسه کمیته علمی هجدهیمن کنگره ارتقاء کیفیت - شرکت مشاوره توسعه کیفیت

نخستین جلسه کمیته علمی هجدهیمن کنگره ارتقاء کیفیت

نخستین جلسه کمیته علمی کنگره ارتقاء کیفیت

 

روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ اولین جلسه کمیته علمی کنگره ارتقاء کیفیت با حضور آقای دکتر همتی رییس، آقای دکتر زرنانی دبیر علمی، آقای دکتر باقری دبیر اجرایی کنگره، اعضای هیت مدیره انجمن و جمعی از اساتید و پیشکسوتان دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران برگزار شد.

آقای دکتر همتی رییس کنگره ضمن خوشامد گویی به حاضرین در جلسه خلاصه ای از تاریخچه تشکیل انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی و اهداف کنگره ارتقاء کیفیت را بیان نمود.

سپس آقای دکتر زرنانی دبیر علمی کنگره اعضای کمیته علمی را که از اساتید برجسته و فرهیخته دانشگاه های علوم پزشکی کشور هستند معرفی کرد. انتخاب تعداد چشمگیری از این اساتید از رویکردهای بسیار مهم کنگره سال ۱۳۹۹ است. همچنین قرار گرفتن مباحث آزمایشگاهی در کنار موضوعات بالینی نیز یکی از موارد حائز اهمیت در کنگره امسال می باشد. به همین منظور بسیاری از سخنرانان محورها متخصصین برجسته رشته های مختلف پزشکی هستند.

وی افزود: یکی دیگر از تفاوت ها و ابتکارات این کنگره نسبت به کنگره های قبلی تعیین رویکرد اصلی  محور ها براساس استفاده از دیتا و اطلاعات آزمایشگاهی در ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی است که در همه محور های تعیین شده به این موضوع پرداخته خواهد شد.

در ادامه هر یک از اعضای کمیته علمی پیشنهادات و نظریات خود را پیرامون محورهای انتخاب شده جهت ارائه در کنگره مطرح نمودند و تعداد پانل ها و موضوعات مربوطه با هدف جمع آوری اطلاعات آزمایشگاهی و کاربرد آن ها در ارتقاء کیفیت آزمایشگاه های کشور مورد بررسی قرار گرفت.

با امید به این که دستاوردهای علمی سیزدهمین کنگره بین المللی و هجدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران در تبیین سیاست های سلامت کشور موثر واقع شود.

09121597609
× ما در لحظه پاسخگوی شما هستیم