ثبت یک وسیله با  MDA )Medical Device Authority) در مالزی

ثبت یک وسیله با MDA )Medical Device Authority) در مالزی

ثبت یک وسیله باMDA (Medical Device Authority) در مالزی آیا مایل به فروش تجهیزات پزشکی خود در مالزی هستید ؟ اداره­ ی تجهیزات پزشکی (MDA) وزارت بهداشت  مالزی تجهیزات عمومی و IVD پزشکی را بر اساس GHTF ( گروه یکسان سازی جهانی – Global Harmonization Task Force )...