ورود “مفتول برق” در بسته‌بندی “استنت قلب”

مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو عنوان کرد: ورود “مفتول برق” در بسته‌بندی “استنت قلب” به دنبال انتشار اخباری مبنی بر ورود کابل برق به کشور از سوی شرکتی که قرار بود با ارز دولتی، استنت قلبی وارد کند، مدیرکل امور تجهیزات و...

توضیحات کامل استانداردهای بین المللی را به صورت مجزا می توانید با کلیک برروی فایل های زیر مشاهده فرمایید NATIONAL INTEGRATED ACCREDITATION FOR HEALTHCARE ORGANIZATIONS اعتبار دهی یکپارچه برای سازمان های سلامت محور برای دانلود کلیک کنید DNV GL – HEALTHCARE HEART...