تقدیر و تشکر از زحمات ۳۰ ساله آقای محمدعلی حیدری در انجام خدمتدر حوزه اقلام آزمایشگاهی IVD در اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی

  تقدیر و تشکر از زحمات ۳۰ ساله آقای محمدعلی حیدری در انجام خدمتدر حوزه اقلام آزمایشگاهی IVD در اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس سید حسین صفوی مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی از از زحمات ۳۰ ساله آقای...

معاون فنی اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی خبر داد:

معاون فنی اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی خبر داد: بروزرسانی فهرست تجهیزات پزشکی با وضعیت تولید داخل گروه T1 که از نظر کمی و کیفی پوشش نیاز داخل را می دهند/ افزایش ۹۰ درصدی فهرست از ۱۸۲ قلم به ۳۴۳ قلم در سال رونق تولید ملی نسبت به...

کارشناس گروه تحقیق و توسعه اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی خبر داد:

کارشناس گروه تحقیق و توسعه اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی خبر داد: حذف فهرست آزمایشگاه‌های همکار تجهیزات پزشکی از پورتال imed/ دسترسی به فهرست از طریق آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو fda.gov.ir و مرکز ملی تایید صلاحیت ایران naciportal.isiri.gov.ir به گزارش روابط...

ارتقای شفافیت، چابک سازی سیستم، حمایت از تولید داخل و تامین ذخیره استراتژیک دارو و تجهیزات پزشکی

در نهمین جلسه قرارگاه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی مطرح شد؛ ارتقای شفافیت، چابک سازی سیستم، حمایت از تولید داخل و تامین ذخیره استراتژیک دارو و تجهیزات پزشکی به گزارش وبدا، در آستانه سومین ماه از تشکیل قرارگاه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، تالار حوزه وزارتی وزارت بهداشت،...
09121597609
× ما در لحظه پاسخگوی شما هستیم