مدارك مورد نیاز جهت صدور پروانه های بهداشتی
فهرست مطالب

برای مطالعه مطالب زیر ذکر نکاتی چند حائز اهمیت است. تهیه این مدارک و مستندات فرآیند صدور و یا تمدید پروانه بهداشتی شما را تسهیل خواهد  کرد:

دریافت GTIN (ایران کد) از مرکز شماره گذاری کالا و خدمات ایران (برای صدور/ تمدید/ اصلاح پروانه از طریق سامانه TTAC)

کد ده رقمی ثبت منبع اخذ شده در سامانه TTAC

تصویر کارت فعالیت مسئول فنی صادره در سامانه TTAC

طرح برچسب مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه

ثبت علامت تجاری

مدارک لازم جهت صدور پروانه بهره برداری :

۱-درخواست کتبی به معاونت غذا ودارو

۲-تصویر پشت و رو برابر اصل شده پروانه بهره برداری اداره صنایع و یا سازمان جهاد کشاورزی

۳-اصل پروانه تاسیس وزارت بهداشت برای متقاضیانی که قبلاً این پروانه را دریافت نموده اند .

۴-تکمیل فرم وضعیت و امکانات ساختمانی واحد تولیدی

۵-فهرست لوازم و تجهیزات خط تولید و آزمایشگاه

۶-نقشه کامل ساختمان در مقیاس ۲۰۰/۱ و پلان وموقعیت ممهور به مهر نظام مهندسی

۷-اساسنامه ، اظهار نامه ، آگهی تاسیس ( روزنامه )آخرین تغییرات هیات مدیره برای واحدهاییکه بصورت شرکت تاسیس شده اند .

۸-واریز مبلغ قانونی تعریف شده از طریق دستگاه POS  موجود در معاونت

۹-در مورد متقاضیان اصلاح پروانه بهره برداری مبلغ واریزی متفاوت می باشد.

۱۰-تسویه حساب هزینه های آزمایش (در صورت درخواست اصلاح پروانه)

۱۱- تصویر پروانه مسئول فنی(در صورت درخواست اصلاح پروانه)

۱۲- اصل پروانه بهره برداری قبلی(در صورت درخواست اصلاح پروانه)

۱۳-پروانه مسئول فنی

مدارک لازم برای صدور پروانه مسئول فنی واحدهای بهداشتی :

۱-    نامه معرفی مسئول فنی از طرف واحد تولیدی

۲-    تکمیل فرم تعهد و سوگندنامه مسئولین فنی

۳-    تکمیل فرم تعهد و سوگند نامه موسس و سرمایه گذار

۴-    تکمیل فرم پرسشنامه و تعهد مدیر عامل و مسئول فنی

۵-    تکمیل فرم قرارداد استخدامی مسئولین فنی واحد های تولیدی صنایع غذایی و بهداشتی

۶-     تصویر آخرین پروانه بهره برداری بهداشتی

۷-    تصویر گواهینامه موقت تحصیلی یا دانشنامه

۸-    استعفاء و تسویه حساب نهایی مسئول فنی قبلی و اصل پروانه مسئول فنی قبلی

۹-    فتوکپی شناسنامه و کارت ملی یک سری از تمام صفحات

۱۰-فتوکپی کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت

۱۱-پنج قطعه عکس ۳×۴

۱۲-واریز فیش بانکی به حساب سازمان غذا دارو

 پروانه ساخت

مجوزی است که به استناد مواد ۷و۸و۹ قانون مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی مصوب تیرماه ۱۳۴۷ و آئین نامه های اجرائی مربوطه صادر شده و به موسسه اجازه میدهد تا فرآورده مورد نظر خود را طبق مشخصات ارائه شده و تائید شده به بازار عرضه نماید .

 مدارک لازم برای صدور یا تمدید پروانه ساخت :

۱-درخواست کتبی به معاونت غذا ودارو

۲-تکمیل فرم سه برگی درخواست صدوریا تمدید پروانه ساخت توسط مسئول فنی بصورت کامل و تایپ شده

۳-تصویر پروانه بهره برداری بهداشتی

۴-تصویر پروانه مسئول فنی

۵-نمونه لیبل و برچسب محصول مطابق با ضوابط و مقررات جاری سازمان غذا و دارو

۶- تکمیل فرم تعهد نامه مقررات ماده ۱۱مواد خوراکی

۷- واریز  مبالغ قانونی برای محصولات خوراکی ، آشامیدنی ، و  محصولات آرایشی و بهداشتی

۸- اصل پروانه ساخت قبلی ( در صورت تمدید )

۹- قرارداد با آْزمایشگاه مورد تایید وزارت بهداشت ( جهت آزمایشاتی که آزمایشگاه کارخانه قادر به انجام آن نمی باشد.)

۱۰- منابع و مستندات و مجوزهای ساخت و یا ورود مواد اولیه مورد نیاز در ساخت محصول

۱۱-  تصدیق ثبت نهایی نام و علامت تجاری که می بایست تجاری به نام موسسه ( ذکر شده در پروانه بهره برداری ) دارای اعتبار و همراه با ذکر طبقه و کالای مورد نیاز باشد .

۱۲- تعهدنامه رفع نواقص واحد مطابق با شرایطGMP(در صورت نیاز)

۱۳- تصویر پروانه ساخت ظروف بسته بندی محصول

۱۴-تصویر مستندات و بروشورهای استاندارد مورد استفاده در تکمیل فرم سه برگی ساخت (در صورت نیاز )

۱۵۴-شناسه نظارت کارگاهی(صنفی)

مجوزی است که واحد های تولیدی بومی و سنتی که دارای حداقل شرایط بهداشتی مطابق ضوابط اعلام شده تولید هستند اعطا می شود .

مدارک لازم برای صدور پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری کارگاهی

  1. درخواست صدور پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری کارگاهی
  2. تصویر برابر اصل شده مجوز فعالیت اقتصادی از مراجع ذیصلاح
  3. ارائه اصل فیش واریز هزینه های مربوط به پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری کارگاهی برابرآخرین تعرفه مصوب هیات وزیران
  4. -در صورت نبودن آزمایشگاه در محل کارگاه، ارائه قرارداد با آزمایشگاه های مورد تایید سازمان غذا و دارو الزامی است.
  5. تعیین حداقل تعداد آزمونهای لازم برای محصولات
  6. در خصوص سموم و باقی مانده آفت کش های نباتی حداقل هر سه ماه یکبار به صورت تصادفی نمونه برداری و ارسال به آزمایشگاه صورت پذیرفته و نتایج، مستند سازی و نگه داری شود.

 مدارک لازم جهت صدور پروانه مسئول فنی(صنفی)

۱-    تکمیل فرم معرفی و تقبل مسئولیت فنی کارگاه های تولید و بسته بندی مواد غذایی

۲-    تصویر صفحات شناسنامه و کارت ملی

۳-    تصویر آخرین مدرک تحصیلی

۴-    تصویر پروانه مسئولین فنی قبلی و استعفانامه(در صورت وجود)

۵-    سوابق اشتغال(در صورت وجود )

۶-     تکمیل فرم تعهد و سوگند نامه مسئول فنی

۷-    دو قطعه عکس ۳*۴

۸-    تصویر گواهینامه موقت تحصیلی یا دانشنامه

۹-    تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت

۱۰-تصویر پایان طرح نیروی انسانی یا معافیت از انجام طرح (برای رشته های مشمول طرح نیروی انسانی)

۱۱-واریز مبالغ قانونی

 

مدارک لازم جهت صدور پروانه شناسه نظارت کارگاهی (صنفی)

۱-    درخواست کتبی متقاضی برای صدور پروانه تاسیس و بهره برداری کارگاهی و شناسه نظارت بهداشتی

۲-    تصویر برابر با اصل شده مجوز فعالیت اقتصادی از مراجع ذیصلاح

۳-    تصویر برابر با اصل شده ثبت نام تجاری از سازمان ثبت شرکت ها و مالکیت های صنفی

۴-    تکمیل فرم تعهد و سوگند نامه به مدیر عامل و موسس

۵-    تکمیل فرم درخواست صدور پروانه بهداشتی کارگاهی ( تاسیس و بهره برداری و شناسه نظارت تولید کارگاهی)

۶-     ارائه قرارداد با آزمایشگاه همکار و مجاز (در صورتیکه واحد تولیدی فاقد آزمایشگاه کنترل است )

۷-    اصل شناسه نظارت بهداشتی قبلی (در صورت تمدید)

۸-    واریز مبلغ قانونی بابت صدور پروانه تاسیس و بهره برداری کارگاهی

۹-   واریز مبلغ قانونی بابت صدور پروانه شناسه نظارت بهداشتی (به ازاء هر فرآورده بصورت جداگانه)

۱۰-   ارائه مستندات و مجوزهای ساخت یا ورود مواد اولیه مورد نیاز در ساخت و بسته بندی محصول

دسته بندی :
اشتراک گذاری این مقاله:
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در telegram
Telegram
مطالب برگزیده
روش های استریل ( بخش دوم )

روش های استریل ( بخش دوم )

استریل به روش شیمیایی یک روش جایگزین برای استریل با بخار فشار بالا یا حرارت خشک، استریل به روش شیمیایی است (که معمولاً با نام

روش های استریل ( بخش نخست )

روش های استریل ( بخش نخست )

استریل کردن(سترون سازی) مقاله ای که در پیش رو دارید، یک مقاله جامع و در عین حال خلاصه از درباره استریل کردن و أنواع روش

عضویت در خبرنامه

آخرین اخبار درباره تجهیزات پزشکی را با عضویت در خبرنامه توسعه کیفیت دریافت خواهید کرد.