بازار CE تکنولوژی های سلامت دیجیتال :قوانین سختگیرانه برای نرم افزار تجهیزات پزشکی تحت MDR (مقررات تجهیزات پزشکی) اتحادیه اروپا

 (CE: انطباق محصول با قوانین و مشخصات تعریف شده در اتحادیه اروپا) بازار CE تکنولوژی های سلامت دیجیتال : قوانین سختگیرانه برای نرم افزار دستگاه پزشکی تحت MDR- Medical Device Regulation (مقررات دستگاه های پزشکی) اتحادیه اروپا. چگونه برای نرم افزارهای پزشکی خود،...

یکپارچه سازی کدهای ارائه خدمت در نظام سلامت

یکپارچه سازی کدهای ارائه خدمت در نظام سلامت از طرف انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی آقایان دکتر غلامرضا حمزه لو و دکتر علیرضا لطفی کیان به کمیته MAXA دعوت شده بودند که در این جلسه حضور یافتند و به اعلام نظرات خود مبادرت...

کارشناس مسئول کارتابل الکترونیکی ترخیص موارد خاص حوزه تجهیزات پزشکی از سامانه TTAC

کارشناس مسئول کارتابل الکترونیکی ترخیص موارد خاص حوزه تجهیزات پزشکی از سامانه TTAC اعلام کرد: اطلاع رسانی مجموعه راهنمای خطاهای ترخیص تجهیزات پزشکی در سامانه TTAC / راهنمای رفع مشکل (ERROR) نمایش داده شده “مجوزی برای این فرآورده صادر نشده است ” به گزارش...

نمایش آزمایشی سقف قیمت ریالی ملزومات آزمایشگاهی IVD وارداتی مشمول ارز رسمی در سامانه توزیع/ مهلت شرکتها تا ۲۰ مهر ۱۳۹۸ جهت ارسال فرم درخواست بازنگری سقف قیمت ریالی ملزومات دندانپزشکی

اداره کل تجهیزات پزشکی  نمایش آزمایشی سقف قیمت ریالی ملزومات آزمایشگاهی IVD وارداتی مشمول ارز رسمی در سامانه توزیع/ مهلت شرکتها تا ۲۰ مهر ۱۳۹۸ جهت ارسال فرم درخواست بازنگری سقف قیمت ریالی ملزومات دندانپزشکی به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس...

گزارش انتخابات هیئت مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی شاخه استان اصفهان

گزارش انتخابات هیئت مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی شاخه استان اصفهان گزارش انتخابات هیئت مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی شاخه استان اصفهان پنجشنبه چهارم مهر ماه انتخابات هیئت مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی شاخه استان اصفهان در دفتر انجمن واقع در شهر اصفهان...
09121597609
× ما در لحظه پاسخگوی شما هستیم