اداره کل از لزوم رفع تعهدات ارزی خبر داد

اداره کل از لزوم رفع تعهدات ارزی خبر داد

واردکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی با عنایت و توجه کامل این اطلاعیه را تا به اتمام رسیدن ان بخوانند: در جهت ارتقا دادن کیفیت کالا و تجهیزات پزشکی، وارد کننده تجهیزات پزشکی باید مطابق مقررات اداره کل تجهیزات پزشکی اقدام کرده و قوانین و سلسله مراتب آن را در نظر گرفته و...
اطلاعیه فوری از تخصیص ارز منابع یورو M236IRTH به نقل از داره کل تجهیزات پزشکی

اطلاعیه فوری از تخصیص ارز منابع یورو M236IRTH به نقل از داره کل تجهیزات پزشکی

مهندس مزینانی از تخصیص ارز فوری شرکت واسطه خبر داد مهندس روح اله مزینانی معاون اجرایی و برنامه ریزی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی و نماینده حوزه تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی و گمرک گفت: با توجه به اعلام فوری هم اینک بانک در خصوص تخصیص ارز یورو اروپا از طریق شرکت...

گزارش دوره ارائه آموزش سامانه های اداره کل تجهیزات پزشکی به شرکت ها به منظور بازآموزی، اعلام تغییرات و اخذ بازخورد جهت اصلاح و بروزرسانی

رئیس اداره فناوری اطلاعات اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی خبر داد: گزارش دوره ارائه آموزش سامانه های اداره کل تجهیزات پزشکی به شرکت ها به منظور بازآموزی، اعلام تغییرات و اخذ بازخورد جهت اصلاح و بروزرسانی / ۳۵ سامانه و سیستم فعال در قالب پورتال اداره کل تجهیرات پزشکی ...

اداره کل تجهیزات پزشکی  همایش اموزشی برای تولید کننده ها و وارد کننده هابرگزار شد

اداره کل تجهیزات پزشکی  همایش اموزشی برای تولید کننده ها و وارد کننده هابرگزار شد مسئول فن آوری اطلاعات اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی خبر داد: همایش آموزشی برای تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات پزشکی با مشارکت انجمن ها و اتحادیه ها در ۲۳ و ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۸ با...

در افتتاحیه شصت و ششمین اجلاس وزرای بهداشت چه گذشت؟

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در افتتاحیه شصت و ششمین اجلاس وزرای بهداشت منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت: از سازمان جهانی بهداشت و رییس آن انتظار می رود از ایران در این شرایط قاطعانه دفاع کند و اجازه ندهند سلامت و بهداشت مردم صلح طلب ایران لگدمال زورگویی و...
09121597609
× ما در لحظه پاسخگوی شما هستیم