تیم مشاورین ما

⇐ندا تمیمیان

کارشناس متخصص حوزه ابزار و تجهیزات پزشکی

کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

⇐نیما عینعلی

کارشناس متخصص حوزه آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی

کارشناس ارشد مهندسی صنایع

⇐طیبه شکرپور

کارشناس  حوزه ابزار و تجهیزات پزشکی

کارشناسی مهندسی صنایع

⇐هادی ملکی

مدیر عامل

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ، سرممیز سیستم‌های مدیریت کیفیت،سرممیز رسمی شرکت IMQ ایتالیا در حوزه تجهیزات پزشکی

⇐امیرحسین گودرزی

کارشناس  حوزه ابزار و تجهیزات پزشکی

کارشناس مهندسی صنایع و کارشناسی ارشد MBA

جهت در یافت لیست خدمات  مشاوره ای شرکت توسعه کیفیت کلیک کنید 

تیم مشاورین ما برای مشتریان گرامی خود و تمامی شرکت های تجهیزات پزشکی اخرین خبر های روز دنیادر تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی  در وب سایت خود به اشتراک گذاشته است.

خبر های روز دنیا در تجهیزات پزشکی 

۱۳۹۶-۰۸-۱۱