یکپارچه سازی کدهای ارائه خدمت در نظام سلامت

از طرف انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی آقایان دکتر غلامرضا حمزه لو و دکتر علیرضا لطفی کیان به کمیته MAXA دعوت شده بودند که در این جلسه حضور یافتند و به اعلام نظرات خود مبادرت نمودند.

09121597609
× ما در لحظه پاسخگوی شما هستیم