تفاوتهای اساسی بین تجزیه و تحلیل ابتکاری و بررسی تخصصی

تفاوتهای اساسی بین تجزیه و تحلیل ابتکاری و بررسی تخصصی

برای درک نحوه تعامل کاربران در دنیای واقعی با یک محصول در حال توسعه ، هیچ جایگزینی برای آزمایش با کاربران واقعی وجود ندارد.  با این حال ، قابلیت استفاده از ازمایش به دلیل محدودیت در زمان ، بودجه و دسترس نبودن همیشه امکان پذیر نیست . همچنین شرایط منحصر به فرد...
09121597609
× ما در لحظه پاسخگوی شما هستیم