تمدید نهایی فراخوان تامین ملزومات و تجهیزات پزشکی در رابطه با دستگاه اکسیژن خانگی و ماسک NIV تا پایان وقت اداری روز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ( فراخوان مذکور پس از مهلت مقرر به هیچ عنوان تمدید )نخواهد گردید .

تمدید نهایی فراخوان تامین ملزومات و تجهیزات پزشکی در رابطه با دستگاه اکسیژن خانگی و ماسک NIV تا پایان وقت اداری روز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ( فراخوان مذکور پس از مهلت مقرر به هیچ عنوان تمدید )نخواهد گردید .

رئیس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام کرد: مهندس محمد مهدی علاالدین رییس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام کرد: با عنایت به درخواست برخی از واحدهای تولید کننده دستگاه اکسیژن ساز خانگی و دستگاه کنترل فشار...
09121597609
× ما در لحظه پاسخگوی شما هستیم