اخبار تجهیزات پزشکی

کارشناس مسئول کارتابل الکترونیکی ترخیص موارد خاص حوزه تجهیزات پزشکی از سامانه TTAC

کارشناس مسئول کارتابل الکترونیکی ترخیص موارد خاص حوزه تجهیزات پزشکی از سامانه TTAC اعلام کرد: اطلاع رسانی مجموعه راهنمای خطاهای ترخیص تجهیزات پزشکی در سامانه TTAC / راهنمای رفع مشکل (ERROR) نمایش داده شده “مجوزی برای این فرآورده صادر نشده است “ به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مجید اسماعیلی کارشناس…

اخبار تجهیزات پزشکی

عدم صدور مجوز واردات به چسب زخم از سوی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی/ تولید داخل چسب زخم پاسخگوی نیاز داخلی می باشد

اداره کل تجهیزات پزشکی عدم صدور مجوز واردات به چسب زخم از سوی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی/ تولید داخل چسب زخم پاسخگوی نیاز داخلی می باش