اخبار

اطلاع رسانی مجموعه راهنمای خطاهای ترخیص تجهیزات پزشکی در سامانه TTAC / راهنمای رفع مشکل (ERROR) نمایش داده شده “مجوزی برای این فرآورده صادر نشده است “


کارشناس مسئول کارتابل الکترونیکی ترخیص موارد خاص حوزه تجهیزات پزشکی از سامانه TTAC اعلام کرد:

اطلاع رسانی مجموعه راهنمای خطاهای ترخیص تجهیزات پزشکی در سامانه TTAC / راهنمای رفع مشکل (ERROR) نمایش داده شده “مجوزی برای این فرآورده صادر نشده است “

به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مجید اسماعیلی کارشناس مسئول کارتابل الکترونیکی ترخیص موارد خاص حوزه تجهیزات پزشکی در سامانه TTAC گفت شده است: با توجه به سوالات شرکتها در خصوص مشکلات و خطاهای نمایش داده شده در سامانه TTAC در زمان ترخیص تجهیزات پزشکی در آن سامانه، مجموعه راهنمای خطاهای ترخیص تجهیزات پزشکی در TTAC به صورت دوره ای اطلاع رسانی خواهد شد.

اطلاع رسانی راهنما شماره ۱:

مشکل  (ERROR): هنگامی که یک یا چند ردیف از مجموع IRC های ثبت سفارش ، در حالت “تایید نشده/علامت سوال” باشد ویرایش مجوز ورود الزامی است.

توضیح: پرونده هایی که در مجوزهای خود با این مشکل مواجه هستند ، امکان صدور تاییدیه سیستمی ترخیص برای آنها وجود نخواهد داشت و در زمان بارگذاری شرح کالا در سامانه ترخیص TTAC با خطای “مجوزی برای این فرآورده صادر نشده است ” مواجه می گردند.

راه حل رفع خطا: در این مواقع با ویرایش مجوز و سیر مراحل تایید آن می توانند به بارگذاری مجدد فایل اکسل ترخیص مبادرت ورزیده و نسبت به ترخیص کالای خود اقدام نمایند.

تذکر: در صورتی که مجوزی دارای IRC های گروه کالایی یک و دو باشد ، می بایست برای ردیف هایی که گروه کالایی آنها دو می باشد، مابه التفاوت پرداخت نمایند.

اسماعیلی افزود: همچنین شرکتها می توانند با ارسال اطلاعات مجوز ورود و اظهار گمرکی بصورت تیکت از بخش از پاسخگویی الکترونیکی در عنوان مجوز ترخیص و مشکلات مربوطه، راهنمایی لازم را دریافت نمایند.

چهاردهم مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۴۴

اخبار

عدم صدور مجوز واردات به چسب زخم از سوی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی/ تولید داخل چسب زخم پاسخگوی نیاز داخلی می باشد

عدم صدور مجوز واردات به چسب زخم از سوی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی/ تولید داخل چسب زخم پاسخگوی نیاز داخلی می باشد

به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس فهیمه سلیمانی فرد کارشناس ملزومات بیمارستانی اداره ملزومات پزشکی گفت: پیرو خبر منتشر شده در خصوص واردات بی رویه چسب زخم، اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی به عنوان متولی صدور مجوز و پروانه تولید این وسیله اعلام می دارد مجوز واردات جهت این کالا صادر نشده است و حتی این کالا در سامانه ثبت این اداره کل ثبت نشده است که در قسمت استعلام، فهرست تجهیزات و ملزومات پزشکی ثبت شده مشخص می باشد.

وی افزود: طی چند سال اخیر با توجه به این که چسب زخم تولید داخل دارد و پاسخگوی نیاز داخلی نیز می باشد، هیچ گونه مجوزی جهت واردات این کالا صادر نشده است.

کارشناس ملزومات بیمارستانی اداره ملزومات پزشکی در پایان گفت: در خصوص کالای وارد شده، اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی به نهادهای نظارتی ذیربط گزارش نموده است و از طریق این نهادها موضوع در حال بررسی و پیگیری می باشد.

WWW.NHISO.COM

چهاردهم مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۰