اخبار

رئیس اداره صادرات اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام کرد؛


به گفته رئیس اداره تجهیزات پزشکی :

درخواست ارائه گزارش وضعیت ثبت شرکتها و محصولات تولیدی آنها در کشورهای هدف صادراتی در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی توسط صادرکنندگان به منظور تکمیل بانک اطلاعاتی

به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی،ا مهندس سید آصف مهدوی رئیس اداره صادرات تجهیزات پزشکی گفت: پیرو برنامه ریزی های قبلی انجام شده در اداره کل تجهیزات پزشکی در خصوص تکمیل بانک اطلاعاتی صادرات و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، از شرکت های صادرکننده تجهیزات پزشکی درخواست می گردد وضعیت ثبت شرکتها و محصولات تولیدی در کشورهای هدف صادراتی را مطابق فرم حداکثر تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸ به آدرس اینترنتی Export@imed.ir ارسال نمایند.

برای اطلاع از خبر های بیشترWWW.NHISO.COM

اخبار

«ترومبوز، هموستاز وچالش های تشخیصی» یک همایش یک روزه

همایش  «ترومبوز، هموستاز وچالش های تشخیصی»به صورت یک روزه برگزار می شودبا امتیاز بازآموزی برای رشته های علوم آزمایشگاهی(کاردان، کارشناس، کارشناس ارشد، دکترا و متخصص)، پاتولوژی، هماتولوژی (کارشناس ارشد و دکترا)، پزشکان عمومی، متخصصین داخلی، کودکان، طب اورژانس، فوق تخصص های  مراقبت های ویژه، خون و سرطان اطفال و بالغین

hamayesh teromboz hemostaz