اخبار تجهیزات پزشکی

رئیس اداره صادرات اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام کرد؛

اداره کل تجهیزات پزشکی : درخواست ارائه گزارش وضعیت ثبت شرکتها و محصولات تولیدی آنها در کشورهای هدف صادراتی در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی توسط صادرکنندگان به منظور تکمیل بانک اطلاعاتی به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی،ا مهندس سید آصف مهدوی رئیس اداره صادرات تجهیزات پزشکی گفت: پیرو برنامه ریزی…