اخبار تجهیزات پزشکی

آمادگی سازمان غذا و دارو برای همکاری های بیشتر در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی با کوبا/ حاضر به انتقال تکنولوژی و صادرات دارو و تجهیزات پزشکی به کشور کوبا هستیم

اداره کل تجهیزات پزشکی : مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت اعلام کرد: به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس سید حسین صفوی مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت گفت: پیرو نشست هیات دارو و تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت کوبا با…

اخبار تجهیزات پزشکی

بازدید هیات کوبایی از خطوط تولید تجهیزات پزشکی در پارک علم و فناوری پردیس تهران/ نشست با نمایندگان انجمن ها و تشکل های بخش خصوصی تولیدکننده و صادرکننده تجهیزات پزشکی ایرانی

اداره کل تجهیزات پزشکی : توسط مدیرکل سازمان تنظیم مقررات دارویی و تجهیزات پزشکی کشور کوبا و هیات همراه انجام شد: بازدید هیات کوبایی از خطوط تولید تجهیزات پزشکی در پارک علم و فناوری پردیس تهران/ نشست با نمایندگان انجمن ها و تشکل های بخش خصوصی تولیدکننده و صادرکننده تجهیزات پزشکی ایرانی به گزارش روابط…