اخبار تجهیزات پزشکی

نمایش آزمایشی سقف قیمت ریالی ملزومات دندانپزشکی وارداتی مشمول ارز رسمی در سامانه توزیع/ مهلت دو هفته ای به شرکتها تا ۲۰ مهر ۱۳۹۸ جهت ارسال فرم درخواست بازنگری سقف قیمت ریالی ملزومات دندانپزشکی

اطلاعیه فوری اداره مواد و تجهیزات دندانپزشکی: نمایش آزمایشی سقف قیمت ریالی ملزومات دندانپزشکی وارداتی مشمول ارز رسمی در سامانه توزیع/ مهلت دو هفته ای به شرکتها تا ۲۰ مهر ۱۳۹۸ جهت ارسال فرم درخواست بازنگری سقف قیمت ریالی ملزومات دندانپزشکی

اخبار تجهیزات پزشکی

برگزاری جلسه پاسخگویی حضوری با شرکت های تجهیزات پزشکی/ بررسی پیشنهادها و انتقادها و ارائه راهکارهای لازم/ استمرار برگزاری جلسات مشترک/ انتشار سوالات و پاسخ های جلس

اداره کل تجهیزات پزشکی اداره کل تجهیزات پزشکی برگزاری جلسه پاسخگویی حضوری با شرکت های تجهیزات پزشکی/ بررسی پیشنهادها و انتقادها و ارائه راهکارهای لازم/ استمرار برگزاری جلسات مشترک/ انتشار سوالات و پاسخ های جلسه به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی، مهندس مجید حمیدی، رئیس اداره تجهیزات پزشکی گفت: پیرو اطلاعیه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰…

اخبار تجهیزات پزشکی

دوره سالیانه کاربردهای فلوسایتومتری در ایمنولوژی

دوره سالیانه کاربردهای فلوسایتومتری در ایمنولوژی دوره سالیانه کاربردهای فلوسایتومتری در ایمنولوژی – ۱۹تا ۲۳ مارس ۲۰۲۰- تحت نظارت دانشگاه ژنو سوئیس Dear friends, Dear colleagues, It is my pleasure to announce that we are renewing our annual course on flow cytometry applications in the field of Immunology. The course will be held from 19…