دسته‌بندی نشده

درگذشت مادر جناب آقای دکتر سعید نمکی، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

درگذشت مادر جناب آقای دکتر سعید نمکی، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

dargozasht madar dr namaki