آزمایشگاهاخباراخذ CEایزو 15189تهیه تکنیکال فایل و اخذ پروانه ساخت اداره کل تجهیزات پزشکیخبرنامهدسته بندی ایزو

نخستین جلسه کمیته امور عمومی و رفاهی انجمن در سال ۱۳۹۸ برگزار شد

نخستین جلسه کمیته امور عمومی و رفاهی انجمن در سال ۱۳۹۸ برگزار شد

در بیست و ششم شهریور ماه نخستین جلسه کمیته امور عمومی و رفاهی در سال ۱۳۹۸ با حضور مسئول کمیته و سایر اعضا تشکیل شد.

در این جلسه موارد متعددی از جمله بیمه درمانی تکمیلی، انعقاد تفاهم نامه در زمینه های مختلف برای ارائه امور رفاهی به اعضای دکترای علوم آزمایشگاهی، مذاکره با رابطین استانی انجمن ها برای اخذ تخفیف از مراکز تفریحی، بررسی وام های اعطایی بانک ها به پزشکان و … جهت پیگیری مطرح گردید.

comite omore omomi

آخرین بروز رسانی در شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۱

اخبار

نخستین جلسه کارگروه ادامه رشته دکترای علوم آزمایشگاهی در سال ۱۳۹۸ برگزار شد

نخستین جلسه کارگروه ادامه رشته دکترای علوم آزمایشگاهی در سال ۱۳۹۸ برگزار شد

در تاریخ ۱۳۹۸.۰۶.۲۶ نخستین جلسه کارگروه ادامه رشته دکترای علوم آزمایشگاهی در سال ۱۳۹۸ با حضور برخی از اعضا تشکیل گردید که در ابتدای جلسه هر یک از حاضرین در ارتباط با این موضوع مهم نظریات، پیشنهادات و انتقادات خود را مطرح نمودند و مقرر گردید موارد زیر بررسی شود.

تهیه و تدوین طومار احیای رشته و ارسال آن به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون آموزشی و روسای دانشگاه ها

بررسی مستندات حقوقی و قانوی احیای رشته

جلسات مشترک میان جامعه صنفی آزمایشگاهیان بالینی کشور (جابک) و کمیته دانشجویی

kargroh edame reshte

آخرین بروز رسانی در شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۴۲