اخذ CEایزو 15189تهیه تکنیکال فایل و اخذ پروانه ساخت اداره کل تجهیزات پزشکیدسته بندی ایزو

بخشنامه سازمان امور مالیاتی مربوط به بخشودگی جرائم مالیات فصلی

بخشنامه سازمان امور مالیاتی مربوط به بخشودگی جرائم مالیات فصلی

با سلام طبق بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی که فرصت آن تا آخر شهریور ماه و احتمالاً در مهرماه تمدید میگردد، چنانچه مودی بدهی فقط یک سال مالیات خود را تسویه نماید کلیه جرائم مربوطه صد در صد مورد بخشش قرار می گیرد.

نظر به اینکه کلیه پزشکان از سال ۹۱ تا حال حاضر به غیر از بازه خرداد ۱۳۹۴ اسفند ۱۳۹۴ مشمول مالیات فصلی هستند و برای پزشکان محترم برگه مطالبات جرائم موضوع ماده ۱۶۹ یا همان فصلی صادر شده پیشنهاد می شود با نامه ذیل به اداره کل مربوط به مراجعه و نسبت به بخشش ۱۰۰ درصدی مالیات مزبور اقدام لازم را به عمل بیاورند.

با تشکر کمیته حقوقی انجمن

pdf متن نامه Download 1 ۳۳.۵ KB