بخشنامه سازمان امور مالیاتی مربوط به بخشودگی جرائم مالیات فصلی

بخشنامه سازمان امور مالیاتی مربوط به بخشودگی جرائم مالیات فصلی با سلام طبق بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی که فرصت آن تا آخر شهریور ماه و احتمالاً در مهرماه تمدید میگردد، چنانچه مودی بدهی فقط یک سال مالیات خود را تسویه نماید کلیه جرائم مربوطه صد در صد مورد بخشش قرار...
09121597609
× ما در لحظه پاسخگوی شما هستیم