اخبار تجهیزات پزشکی

نمایش آزمایشی فهرست سقف قیمت ریالی ملزومات پزشکی وارداتی و اقلام مشمول ارز رسمی در قسمت سامانه توزیع کالای وارداتی مشمول ارز نرخ رسمی در دسترسی شرکتها به مدت دو هفته

رئیس اداره فناوری اطلاعات اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام کرد: نمایش آزمایشی فهرست سقف قیمت ریالی ملزومات پزشکی وارداتی و اقلام مشمول ارز رسمی در قسمت سامانه توزیع کالای وارداتی مشمول ارز نرخ رسمی در دسترسی شرکتها به مدت دو هفته به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی ، مهندس…

اخبار تجهیزات پزشکی

اقدامات کمافی‌السابق در پیگیری و رفع مشکلات گمرکی و بانکی/ لزوم اطلاع رسانی مشکلات از سوی شرکتها در سامانه اعلام مشکلات گمرکی و بانکی پورتال

معاون اجرایی و برنامه ریزی اداره کل تجهیرات و ملزومات پزشکی اعلام کرد: اقدامات کمافی‌السابق در پیگیری و رفع مشکلات گمرکی و بانکی/ لزوم اطلاع رسانی مشکلات از سوی شرکتها در سامانه اعلام مشکلات گمرکی و بانکی پورتال imed به گزارش روابط عمومی اداره کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس روح‌اله مزینانی معاون اجرایی…