اخبار آزمایشگاههای تشخیص پزشکی

کمیته آموزش : دوره کاربردی نظری و عملی نمونه گیری در آزمایشگاه بالینی

کمیته آموزش : دوره کاربردی نظری و عملی نمونه گیری در آزمایشگاه بالینی کمیته آموزش: شهریور ماه دوره کاربردی نظری و عملی نمونه گیری در آزمایشگاه بالینی با ارائه گواهی معتبر   زمان برگزاری آموزش در انجمن ۷،۸،۱۴،۱۵ شهریور ماه آموزش عملی در بیمارستان بعد از گذراندن دوره تئوری اعلام خواهد شد ویژگی های دوره:…

اخبار تجهیزات پزشکی

نسخه الکترونیکی تا پایان سال در ۱۰ درصد مطب‌ها اجرایی می‌شود / در زمینه امضای الکترونیک باید پزشکان خودشان به صورت شخصی درخواست کنند و اجباری در این زمینه وجود ندارد

رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت: نسخه الکترونیکی تا پایان سال در ۱۰ درصد مطب‌ها اجرایی می‌شود / در زمینه امضای الکترونیک باید پزشکان خودشان به صورت شخصی درخواست کنند و اجباری در این زمینه وجود ندارد به گزارش وبدا به نقل از ایرنا، دکتر حمید رضا صفی خانی، رییس مرکز مدیریت…