نامه وزیر بهداشت به دبیرکل سازمان جهانی بهداشت؛

نامه وزیر بهداشت به دبیرکل سازمان جهانی بهداشت؛ مجامع بین المللی در برابر تصمیمات و اقدامات شتاب زده و نابخردانه زمامداران آمریکا سکوت نکنند/ عدم امکان انتقالات بانکی ناشی از تحریم های ظالمانه برای تهیه مواد اولیه دارویی برای تولید داخل، تجهیزات پزشکی مورد نیاز به...
09121597609
× ما در لحظه پاسخگوی شما هستیم