آیا از روش های شرکت در نمایشگاه ایران هلث اطلاع دارید ؟

رئیس اداره صادرات تجهیزات پزشکی اعلام کرد؛ تدوین و انتشار راهنمای حضور در نمایشگاه های بین المللی تجهیزات پزشکی به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس سید آصف مهدوی رئیس اداره صادرات تجهیزات پزشکی گفت: نظر به اینکه حضور و شرکت در نمایشگاه های بین...
09121597609
× ما در لحظه پاسخگوی شما هستیم