نامه مجمع انجمن های علوم آزمایشگاهی کشور به مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت

نامه مجمع انجمن های علوم آزمایشگاهی کشور به مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت نامه مجمع انجمن های علوم آزمایشگاهی کشور  به مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در ارتباط با پیش نویس چک لیست جامع ارزیابی آزمایشگاه های پزشکی – ویرایش...

نخستین جلسه کمیته امور حقوقی انجمن در سال ۱۳۹۸

نخستین جلسه کمیته امور حقوقی انجمن در سال ۱۳۹۸ کمیته امور حقوقی و مالیات انجمن: جلسه کمیته امور حقوقی انجمن برگزار شد پانزدهم مرداد ماه نخستین جلسه کمیته امور حقوقی انجمن در سال ۱۳۹۸ با حضور مسئول کمیته و مشاور حقوقی، اعضای هیئت مدیره و جمعی از همکاران دکترای علوم...

تفاهم نامه انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران و یکی از واحد های بیمه سامان

تفاهم نامه انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران و یکی از واحد های بیمه سامان همکاران گرامی با سلام در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ پس از بررسی ها و رایزنی های فراوان هیئت مدیره و کمک های واحد حقوقی انجمن تفاهم نامه ای میان انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران و...

خدمات الکترونیکی پورتال اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی در قالب میز خدمت الکترونیکی

اداره فناوری اطلاعات اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام کرد : خدمات الکترونیکی پورتال اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی در قالب میز خدمت الکترونیکی به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی، اداره فناوری اطلاعات اعلام کرد: دستورالعمل میز خدمت، ابلاغی سازمان اداری...