آیا آمریکا دارو را تحریم، اما تنباکو را مستثنی کرده است؟

در دیدار رییس و نواب کمیسیون بهداشت مجلس با معاونان سازمان جهانی بهداشت مطرح شد: آمریکا دارو را تحریم، اما تنباکو را مستثنی کرده است به گزارش وبدا به نقل از خبرگزاری خانه ملت، در دیدار رییس و نواب کمیسیون بهداشت با معاونان سازمان جهانی بهداشت مباحثی مانند تحریم دارو،...
09121597609
× ما در لحظه پاسخگوی شما هستیم