دسته‌بندی نشده

کمیته آموزش: دوره آموزشی مهارت افزایی سوپروایزر در آزمایشگاه بالینی

کمیته آموزش: دوره آموزشی مهارت افزایی سوپروایزر در آزمایشگاه بالینی

کمیته آموزش:

مرداد و شهریور ماه

دوره جامع مهارت افزایی سوپروایزر در آزمایشگاه بالینی

با ارائه گواهی معتبر

امتیاز بازآموزی

 

زمان برگزاری

دفتر انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی

۲۴،۲۵،۳۱ مرداد ماه و ۱ شهریور

ویژگی های دوره:

  •      طول مدت دوره ۳۵ ساعت
  •    ۴ جلسه
  •    ارائه گواهینامه معتبر
  •    بهره مندی از اساتید مجرب

   آموزش مباحث:  تعیین جایگاه سوپروایزر و شرح وظایف وی در آزمایشگاه بالینی، مدیریت کیفیت و مستند سازی کاربردی، اصول پایه مدیریت، مدیریت منابع انسانی در آزمایشگاه بالینی، مدیریت خطر و عدم انطباق در آزمایشگاه بالینی، مدیریت تجهیزات و خرید و انبارش، اصول حسابداری و مدیریت مالی، مدیریت تعارض و مدیریت حل مسئله و بحران، برنامه ریزی و بهینه سازی گردش کار در آزمایشگاه بالینی، مدیریت تحلیل اطلاعات و آشنایی با نرم افزار های آماری، اصول ممیزی داخلی در آزمایشگاه بالینی، اخلاق حرفه ای در آزمایشگاه بالینی، کنترل نهایی و تفسیر نتایج آزمایشگاهی ، تضمین کیفیت فراگیر در بخش های فنی ( هماتولوژی / بیوشیمی / هورمون وایمونوسرولوژی / میکرب شناسی / انگل و قارچ و..)، روانشناسی شخصیت در حوزه مدیریت آزمایشگاه، فنون مذاکره

  •       آدرس محل برگزاری: فاطمی، خیابان پروین اعتصامی، کوچه اردشیر، پلاک ۲۹
  •    کانال تلگرام:
 •          https://t.me/amozeshanjoman

 • ثبت نام: ۸۸۹۷۰۷۰۰ داخلی ۱۱۹، ۱۱۸

 • ظرفیت:محدود
 • هزینه دوره: ۳/۸۰۰/۰۰۰ ریال
 • پرداخت ۵۰% شهریه دوره توسط انجمن برای اعضا محترم انجمن و کارکنان شاغل در آزمایشگاه های تحت مدیریت ۱۲:۵۵
دسته‌بندی نشده

اطلاعیه شماره ۱۶ طرح ساماندهی شبکه توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی توسط اداره نظارت و بازرسی منتشر شد::


اطلاعیه شماره ۱۶ طرح ساماندهی شبکه توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی توسط اداره نظارت و بازرسی منتشر شد::

الزام الصاق برچسب اصالت بر روی کلیه ملزومات پزشکی مصرفی وارداتی از تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ و بر روی کلیه ملزومات پزشکی مصرفی تولیدی از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱

به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس جمال تولی رئیس اداره نظارت و بازرسی الزام الصاق برچسب اصالت بر روی کلیه ملزومات پزشکی مصرفی وارداتی از تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ و بر روی کلیه ملزومات پزشکی مصرفی تولیدی از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ خبر داد.

وی افزود: اجرای طرح الصاق برچسب اصالت تجهیزات پزشکی که فاز اول آن از بهمن ماه ۱۳۹۶ برای پنج گروه تجهیزات و ملزومات پزشکی آغاز گردید، برای کلیه ملزومات مصرفی تولیدی و وارداتی به شرح اطلاعیه ذیل الزامی می باشد.

اطلاعیه شماره ۱۶ طرح ساماندهی شبکه توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی در الزام الصاق برچسب اصالت:

مدیر عامل محترم / مسئول فنی محترم کلیه شرکتهای تولید کننده و وارد کننده تجهیزات پزشکی

موضوع: الزام الصاق برچسب اصالت

احتراماً، با توجه به مفاد ماده  ۱۳قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ و همچنین مواد ۴ و ۶ شیوه نامه مبارزه با قاچاق تجهیزات و ملزومات پزشکی ابلاغی ریاست محترم جمهوری (تصویر پیوست ۱) و پیرو نامه شماره ۶۶۴/۱۳۳۵۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ (تصویر پیوست ۲)، بدین وسیله به اطلاع می‌رساند فاز اول جهت اجرایی شدن قوانین فوق الذکر از ابتدای سال ۱۳۹۷ برای پنج گروه تجهیزات و ملزومات پزشکی ملزم به الصاق برچسب اصالت شدند و در فاز دوم طرح مذکور نیز با توجه به ضوابط اختصاصی دارو و تجهیزات پزشکی موضوع ماده ۲ دستورالعمل تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تجهیزات و ملزومات ذیل مشمول الصاق برچسب اصالت می باشند:

الف) کلیه ملزومات پزشکی مصرفی وارداتی از تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱

ب) کلیه ملزومات پزشکی مصرفی تولیدی از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱

تبصره: اقلام ارتوپدی وارداتی و تولید داخل مشمول این طرح؛ پروتزهای استریل ارتوپدی (لگن (Hip)، زانو(Knee)، شانه(Shoulder)) بوده و سایر اقلام ارتوپدی در این فاز مشمول الصاق برچسب اصالت نمی‌باشند.

در این خصوص رعایت موارد ذیل الزامی است:

۱- برچسب اصالت می بایست مطابق با الزامات و ویژگی های تعیین شده در دستورالعمل اجرائی نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت به شماره ۶۵۸/۳۳۰۸۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۱ (پیوست ۳) که طی بخشنامه شماره ۶۵۸/۱۰۵۲۹۶ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ ابلاغ گردیده الصاق گردد.

۲- برچسب اصالت می بایست بر روی کوچکترین واحد بسته بندی الصاق گردد.

۳- در صورتیکه فرآورده دارای سطوح بسته بندی بزرگتر می باشد الصاق برچسب دارای شناسه تجمیعی مطابق دستورالعمل اجرائی نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت به شماره ۶۵۸/۳۳۰۸۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۱(پیوست ۳) بر روی سطوح بعدی بسته بندی نیز الزامی می باشد.

۴- مسئولیت اصالت برچسب های الصاقی (انطباق برچسب الصاقی با وسیله پزشکی توزیع و عرضه شده) با شرکت تامین کننده کالا (وارد کننده و تولید کننده) می باشد.

۵- برچسب اصالت باید به گونه ای بر روی وسیله الصاق شود که مانع رویت اطلاعات مربوط به تولید وسیله نظیر سازنده، تاریخ تولید، شماره لات/ سریال، تاریخ انقضا نگردد.

۶- اطلاعات کالاهای دارای برچسب می بایست در قالب فایل XML مطابق پروتکل ارتباطی مجریان با سیستم پشتیبان (پیوست ۴) به سامانه مرکزی(www.ttac.ir) ارسال گردد.

۱-۶- مسئول فنی شرکت های تامین کننده کالا (وارد کننده و تولید کننده) موظف هستند پس از دریافت فایل در کارتابل خود نسبت به Release (تائید مسئول فنی) اقلام اقدام نمایند.

۷- الصاق برچسب از طریق شرکت های مجری یا تامین کننده کالا (وارد کننده و تولید کننده) با رعایت پروتکل ها و الزامات مربوطه امکان پذیر می باشد.

۸- از تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ شرکت های تامین کننده تجهیزات و ملزومات وارداتی و از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ شرکت های تامین کننده تجهیزات و ملزومات تولید داخل می بایست نسبت به فروش کالا دارای برچسب اصالت اقدام نماید.

۹- کلیه محصولات موجود در انبار شرکت تامین کننده کالا (وارد کننده و تولید کننده) نیز می بایست حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ دارای برچسب اصالت باشند.

۱-۹- با توجه به اینکه سامانه اصالت به سامانه های مرکزی سازمان ، سامانه جامع تجارت و گمرک متصل می باشد، درخصوص کالاهایی که از سامانه ورود و ترخیص قبلی تائید و وارد گردیده اند کلیه شرکتها (ارائه کننده کالاهای مشمول الصاق برچسب اصالت) می بایست نسبت به اعلام موجودی انبار خود مطابق جدول (پیوست ۵) با فرمت اکسل به این اداره کل جهت دریافت اطلاعات مورد نیاز برای الصاق برچسب اصالت حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ اقدام نمایند.

۲-۹- اطلاعات تحویل داده شده مطابق بند ۹-۱ می بایست در سامانه www.ttac.ir بارگذاری و توسط کارشناسان این اداره تائید گردد تا در زمان استعلام ، برچسب تولید شده توسط شرکت مورد تائید قرار گیرد. لازم به ذکر است وارد کردن این اطلاعات فاقد هرگونه هزینه می باشد.

۳-۹- شرکت می بایست نسبت به اعلام کالاهای فروخته شده به صورت ماهیانه مطابق فایل اکسل (پیوست ۶) جهت کسر از موجودی انبار ارائه شده به اداره کل اقدام نماید. بدیهی است کلیه مسئولیت ها درخصوص لیست موجودی انبار و فروش آنها با توجه به تعهد شرکت (پیوست ۷) به عهده تامین کننده کالا (وارد کننده و تولید کننده) می باشد.

۴-۹- شرکت ها می بایست نسبت به ارسال فرم تعهدنامه خود درخصوص اعلام موجودی انبار مطابق پیوست۷ از طریق کد کاربری و رمز عبور خود در سایت این اداره کل قسمت تعهدات شرکت ها اقدام نمایند.

۵-۹- حداکثر مهلت جهت فروش فهرست اعلام شده مطابق جدول پیوست ۵، شش ماه می باشد.

۶-۹- نظر به اینکه یکی از الزامات برچسب اصالت درج کد ثبت فرآورده (IRC) می باشد درصورتیکه کالایی ثبت نشده و فاقد IRC می باشد شرکت می بایست قبل از اجرایی شدن فرآیند اصالت جهت ثبت و دریافت کد IRC اقدام نموده و اطلاعات دریافتی را جهت الصاق برچسب اصالت استفاده نماید.

۱۰- کلیه توزیع کنندگان و اصناف ، جهت توزیع و عرضه کالاهای مشمول برچسب اصالت می بایست از تاریخ های مذکور (۱۳۹۸/۰۹/۰۱ و ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ) صرفاً نسبت به خرید اقلام با برچسب اصالت از شرکت های تامین کننده کالا (وارد کننده و تولید کننده) اقدام نمایند.

۱۱- اقلام موجود در انبار توزیع کنندگان و اصناف در صورت ارائه فاکتور رسمی مطابق ضوابط فاکتور و پیش فاکتور این اداره کل مربوط به قبل از سال ۱۳۹۷ تنها تا ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ قابل فروش می باشند.

۱۲- شرکت ها می بایست کلیه اطلاعات درخواستی اعم از فایل اعلام موجودی انبار(پیوست ۵)، کالاهای فروخته شده به صورت ماهیانه (پیوست ۶) و تعهدنامه خودرا به این اداره کل ارسال نمایند.

۱۳- مطابق با مواد ۴ و ۵ ضوابط اختصاصی دارو و تجهیزات پزشکی موضوع ماده ۲ دستورالعمل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نگه داری کالاهای موضوع این ابلاغیه بدون شناسه رهگیری و اصالت، قاچاق می باشد.

درخاتمه به اطلاع می رساند برنامه ریزی جهت آموزش شرکت ها درحال انجام بوده و مراتب متعاقباً از طریق اتحادیه ها و انجمن های مربوطه اطلاع رسانی خواهد شد.

در این راستا راهنما، دستورالعمل و پروتکل اجرایی بر روی وب سایت اداره کل تجهیزات پزشکی جهت بهره برداری شرکت ها قرار گرفته است.

لازم به ذکر است کلیه ذینفعان در صورت کسب اطلاعات تکمیلی میتوانند با شماره ۱۵-۶۶۷۰۰۰۱۲ کارشناس مسئول مرتبط در اداره نظارت و بازرسی اداره کل تجهیزات پزشکی تماس حاصل نموده و یا از طریق سامانه پاسخگویی الکترونیکی اداره کل تجهیزات پزشکی در پورتال imed.ir سبت به ارائه سوالات مربوطه بصورت ارسال تیکت الکترونیکی اقدام نمایند.

اطلاعیه فوق طی نامه شماره ۶۶۴/۳۸۳۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ به صندوق پیام کارتابل الکترونیکی شرکتها در سامانه imed ارسال شده است.

هشتم مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵۲

دسته‌بندی نشده

رئیس اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی:


رئیس اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی:

لزوم ارسال هر چه سریعتر آمار تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی سال ۱۳۹۷ پیرو اطلاعیه های قبلی به منظور شفاف سازی بازار، سیاستگذاری در حوزه تولید و تدوین آمار نامه تجهیزات پزشکی

به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و مازومات پزشکی، اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی طی اطلاعیه ای فوری اعلام کرد: به منظور شفاف سازی بازار، سیاستگذاری در حوزه تولید و تدوین آمار نامه تجهیزات پزشکی، و همچنین پیرو خبر مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰، لازم است تولیدکنندگانی که تاکنون به ارسال اطلاعات درخواست شده اقدام ننموده‌اند، آمار تولید سال ۱۳۹۷ خود را بر اساس فایل پیوست به آدرس پست الکترونیکی اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی به آدرس Tolid@imed.ir ارسال نمایند.

همچنین در خصوص سوالات مطرح شده در مورد اخذ صورت وضعیت مالی به اطلاع می رساند اطلاعات مالی دریافتی صرفاً به منظور تصدیق و صحه گذاری آمار تولید اعلامی توسط شرکت تولید کنندگان می باشد.

دریافت و مشاهده فرم ارسال آمار تولید سال ۱۳۹۷

هشتم مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۰۹