انتصاب دبیر هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات و شکایات تجهیزات پزشکی به استناد ماده ۹۹ آیین نامه تجهیزات پزشکی

توسط مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی انجام شد: انتصاب دبیر هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات و شکایات تجهیزات پزشکی به استناد ماده ۹۹ آیین نامه تجهیزات پزشکی به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس سیدحسین صفوی مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی به استناد...

کمیته آموزش: دوره آموزشی مهارت افزایی سوپروایزر در آزمایشگاه بالینی

کمیته آموزش: دوره آموزشی مهارت افزایی سوپروایزر در آزمایشگاه بالینی کمیته آموزش: مرداد و شهریور ماه دوره جامع مهارت افزایی سوپروایزر در آزمایشگاه بالینی با ارائه گواهی معتبر امتیاز بازآموزی   زمان برگزاری دفتر انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ۲۴،۲۵،۳۱ مرداد ماه و ۱...

اطلاعیه شماره ۱۶ طرح ساماندهی شبکه توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی توسط اداره نظارت و بازرسی منتشر شد::

اطلاعیه شماره ۱۶ طرح ساماندهی شبکه توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی توسط اداره نظارت و بازرسی منتشر شد:: الزام الصاق برچسب اصالت بر روی کلیه ملزومات پزشکی مصرفی وارداتی از تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ و بر روی کلیه ملزومات پزشکی مصرفی تولیدی از تاریخ...

رئیس اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی:

رئیس اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی: لزوم ارسال هر چه سریعتر آمار تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی سال ۱۳۹۷ پیرو اطلاعیه های قبلی به منظور شفاف سازی بازار، سیاستگذاری در حوزه تولید و تدوین آمار نامه تجهیزات پزشکی به گزارش روابط عمومی...
09121597609
× ما در لحظه پاسخگوی شما هستیم