⇐راه اندازی شرکت های مشاور در حوزه تولید تجهیزات پزشکی در پارک فناوری پردیس سلامت/ آمادگی پارک فناوری پردیس سلامت جهت سرمایه گذاری و حمایت مالی از تولیدات اولویت دار تجهیزات پزشکی⇒

به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، پیرو تفاهم نامه های منعقد شده بین اداره کل تجهیزات پزشکی با پارک فناوری پردیس سلامت، جلسه ای روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ با حضور مهندس سید حسین صفوی مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و دکتر صابری رئیس پارک فناوری سلامت پردیس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با موضوعات ذیل برگزار گردید.

۱- تشکیل کمیته مشترک ویژه پارک فناوری پردیس سلامت و اداره کل تجهیزات پزشکی به منظور تسریع در فرآیند اخذ مجوز ساخت از اداره کل تجهیزات پزشکی برای شرکت های تولیدکننده مستقر در پارک

۲- ایجاد و راه اندازی شرکت های مشاور و ارزیاب GMP جهت مشاوره تولیدکنندگان مستقر در پارک، بخصوص در مرحله تدوین فایل فنی

۳- آمادگی پارک فناوری پردیس سلامت جهت سرمایه گذاری و حمایت مالی از تولیداتی که از نظر اداره کل تجهیزات پزشکی در اولویت تولید قرار دارند

۴- همکاری پارک فناوری پردیس سلامت جهت توسعه صادرات تجهیزات پزشکی

09121597609
× ما در لحظه پاسخگوی شما هستیم