اخذ مجوز و پروانه تولید و فروش تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

در حال حاضر شرکت های حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
به روش های مختلفی می توانند برای محصولات خود پروانه و مجوز تولید اخذ نمایند
اداره کل تجهیزات پزشکی بر اساس درخواست تولید کننده تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی انواع پروانه های ذیل را برای محصولات صادر می نماید:
۱_ پروانه تولید به روش مستقل
۲_ پروانه تولید به روش مونتاژ (شامل تکمیل و بسته بندی )
۳_پروانه تولید به روش برچسب گذاری

در حالت اول تولید کننده بیش از ۵۰٪ محصول را خود تولید می نمایید نکته حائز اهمیت انست که تولید کنندگان می توانند با ارائه نقشه ها و مدارک مربوط به طراحی محصول در این قسمت قرار گیرند.

در حالت دوم که به روش انتقال تکنولوژی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی نیز معروف است. تولید کننده با عقد قرار داد با یک شرکت خارجی متعهد به انتقال تکنولوژی تولید به داخل کشور و حرکت گام به گام به تولید محصول پزشکی _آزمایشگاهی می شود.

در حالت سوم شرکت فاقد امکانات تولید است اما تمایل بسیار زیادی به شناخته شدن به عنوان تولید کننده دارد، این شرکت ها از طریق عقد قرار داد با یک شرکت دارای مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی ، اقدام به برچسب گذاری (label)محصول ان شرکت نموده و ان محصول را به بازار ارائه می دهد.
با ما تماس بگیرید تا شما را به عنوان یک شرکت تولید کننده تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی ثبت کنیم

نویسنده : هادی ملکی

مدیر عامل شرکت توسعه کیفیت