به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، دکتر محمدرضا شانه ساز معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو طی ابلاغیه ای اعلام کرد موارد دریافت هزینه تعرفه های ثبت منبع، ثبت کالا، صدور پروانه ساخت، صدور پروانه صادرات و سایر تعرفه های مرتبط قبل از صدور کد ثبت یا مجوز مربوطه از متقاضیان دریافت و به حساب خزانه دولت واریز خواهد شد.

متن ابلاغیه به شرح ذیل می باشد:

مدیر عامل محترم / مسئول فنی محترم کلیه شرکتهای تولید کننده و وارد کننده تجهیزات پزشکی

موضوع: ابلاغ الزامات پرداخت مطابق ماده ۲۴ مصوب هیئت محترم وزیران قانون بودجه سال ۱۳۹۹

احتراماً، عطف به نامه شماره ۲۳۸۲۰/۶۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳، با موضوع تایید اجرای پرداخت تعرفه های ثبت منبع و ثبت کالا شرکتهای تجهیزات و ملزومات پزشکی و ابلاغ الزامات پرداخت مطابق ماده ۲۴ مصوب هیئت محترم وزیران قانون بودجه سال ۱۳۹۹، تعرفه های صدور، تمدید و اصلاح موارد مورد اشاره در تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۴۳۳۶/ت ۴۵۵۱۰ه مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۳۰ موضوع ماده (۲۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به استحضار می رساند موارد دریافت هزینه تعرفه های ثبت منبع، ثبت کالا، صدور پروانه ساخت، صدور پروانه صادرات و سایر تعرفه های مرتبط به شرح فایل پیوست قبل از صدور کد ثبت یا مجوز مربوطه از متقاضیان دریافت و به حساب خزانه دولت واریز خواهد شد.

برای آن دسته از متقاضیان که قبلا ثبت منبع و ثبت کالا داشته اند برای یکبار در زمان تمدید پرداخت هزینه الزامی خواهد بود. این بخشنامه از ابتدای سال ۱۳۹۹ لازم الاجرا می باشد.

09121597609
× ما در لحظه پاسخگوی شما هستیم