قوانین جدید اتحادیه اروپا در تجهیزات پزشکی

قوانین جدید اتحادیه اروپا

قوانین جدید اتحادیه اروپا در تجهیزات پزشکی

قوانین جدید IVDR

قوانین جدید MDR

قوانین دایرکتیو آزمایشگاهی

قوانین دایرکتیو ۹۸-۷۹

۹۸/۷۹ Directive

98 79 Directive

98-79 Directive اگر به دنبال پاسخ هر یک از موارد فوق هستید.

خبر های روز دنیای  تجهیزات پزشکی را در وب سایت ما در صفحه اصلی قسمت خبر های روز دنیا در تجهیزات پزشکی   دنبال کنید.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در خصوص اخبار منتشر شده و دریافت مشاوره  کلیک کنید

09121597609
× ما در لحظه پاسخگوی شما هستیم