معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو:

معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو: با دستور وزیر بهداشت، آرای کمیسیون های سازمان غذا و دارو به صورت شفاف اعلام می شود/ تعامل خوب سازمان غذا و دارو با مجلس و کمیسیون بهداشت و درمان دکتر محمد رضا شانه ساز در گفتگو با خبرنگار وبدا، اظهار داشت: در راستای شفافیت بیشتر،...
09121597609
× ما در لحظه پاسخگوی شما هستیم