بروزرسانی جدول تعرفه خدمات پس ازفروش تجهیزات پزشکی

معاون اداره نظارت بر تامین و نگهداشت تجهیزات پزشکی اعلام کرد: بروزرسانی جدول تعرفه خدمات پس ازفروش تجهیزات پزشکی/ قابل دسترسی در قسمت استعلام، بخش خدمات پس از فروش، تعرفه خدمات پس از فروش در پورتال imed به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی،مهندس زینب...

کارشناس اداره ملزومات پزشکی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام کرد:

کارشناس اداره ملزومات پزشکی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام کرد: تعیین سقف قیمت ریالی دستگاه شستشوی جراحی(پالس لاواژ)/ امکان دسترسی به قیمت در بخش استعلام پورتال imed.ir به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس فریده احمدپور کارشناس ملزومات...

برگزاری نخستین نمایشگاه فناوری های نوین کشورهای ساحلی دریای خزر در ترکمنستان در ۱۸ مرداد ۱۳۹۸

رئیس اداره صادرات اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی خبر داد؛ برگزاری نخستین نمایشگاه فناوری های نوین کشورهای ساحلی دریای خزر در ترکمنستان در ۱۸ مرداد ۱۳۹۸ به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس سید آصف مهدوی رئیس اداره صادرات تجهیزات پزشکی گفت:...