مزایای سیستم مدیریت کیفیت

مزیت سیستم مدیریت

در واقع یک سیستم مدیریت خوب جایگزین مدیر می‌شود و وابستگی سیستم و سازمان به فرد را کاهش می‌دهد.

مدیر یک مجموعه زمان کمتری را صرف کارهای روزمره می‌کند.

مدیر یک مجموعه زمان بیشتری را صرف برنامه‌ریزی‌های کلان و استراتژیک می‌کند.

۱۳۹۷-۰۳-۱۷