شرکت توسعه کیفیت جزئیات بیشتری را در مورد سیستم ثبت نام الکترونیکی تجهیزات پزشکی الکترونیک NMPA( سازمان ملی نظارت بر تجهیزات و محصولات پزشکی -National Medical Porduct Administrations ) در سیستم کنترل ثبت تجهیزات پزشکی الکترونیک جدید (EPRS) توسط مشاوران خود دریافت کرده است


شرکت توسعه کیفیت جزئیات بیشتری را در مورد سیستم ثبت نام الکترونیکی تجهیزات پزشکی الکترونیک NMPA( سازمان ملی نظارت بر تجهیزات و محصولات پزشکی – National Medical Product Administrations ) بدست آورده است. در سیستم کنترل ثبت تجهیزات پزشکی الکترونیک جدید (EPRS) ، الزامات خاصی تدوین شده است.

به­ دنبال اجرای NMPA از سیستم EPRS در ۲۴ ژوئن،  شرکت توسعه کیفیت از برنامه­ی آموزشی EPRS  که در شهر پکن در چین برگزار شده است، اطلاعات جدیدی بدست آورده است. اطلاعات بدست آمده در این دوره عبارتند از:

  • سیستم EPRS در NMPA براساس دستورالعمل­های IMDRF (گردهمایی مقررات تجهیزات پزشکی بین­المللی-International Medical Device Regulators Forum) است و نیازهای آن با دیگر قوانین سیستم­های ثبت الکترونیک سازگار شد.
  • الزامات محتوای ثبت­نام شده توسط سفارش۴۳ (۲۰۱۴) تغییر نکرده­است اما فرمت پرونده ثبت­نام و شرایط سفارش تحت EPRS متفاوت است. (الزامات ثبت نام تغییر نکرده است اما فرمت ثبت نام مطابق باEPRS تغییر کرده است )

در نهایت NMPA دستگاه پزشکی جدید و پرونده­ی ثبت­نام ­IVD را که جایگزین سفارش ۴۳ (۲۰۱۴) و سفارش ۴۴ (۲۰۱۴) خواهد شد، منتشر خواهد کرد.

  • NMPA قصد دارد تا شرایط لازم برای ثبت اسناد خارجی را لغو و به جای آن الزامات اسناد رسمی محدود به اسناد و مدارکی مانند گواهینامه­ی مورد تایید کشور و مجوز نمایندگان قانونی خواهد شد.

برنامه­ریزی­های چینی­ها برای راه­اندازی یک مسیر ثبت پرونده هوشمند است.

۱۳۹۸-۰۶-۲۰