خدمات ما

← مشاوره و استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 13485

← مشاوره و استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 15189

← اخذ نشان CE

مشاوره جهت اخذ نشان CE در زمینه دایرکتیو EEC 93/42

← تهیه تکنیکال فایل اداره کل تجهیزات پزشکی

← مشاوره و استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015

← اخذ لوح کیفیت آزمایشگاه مرجع سلامت

اخذ لوح کیفیت آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

← اخذ نشان CE

مشاوره جهت اخذ نشان CE در زمینه دایرکتیو EEC 98/79

← اخذ پروانه ساخت

۱۳۹۶-۰۸-۱۵