تیم ما

ندا تمیمیان

کارشناس متخصص حوزه ابزار و تجهیزات پزشکی

کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

نیما عینعلی

کارشناس متخصص حوزه آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی

کارشناس ارشد مهندسی صنایع

طیبه شکرپور

کارشناس  حوزه ابزار و تجهیزات پزشکی

کارشناسی مهندسی صنایع

هادی ملکی

مدیر عامل

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ، سرممیز سیستم‌های مدیریت کیفیت،سرممیز رسمی شرکت IMQ ایتالیا در حوزه تجهیزات پزشکی

امیرحسین گودرزی

کارشناس مهندسی صنایع و کارشناسی ارشد MBA

۱۳۹۶-۰۸-۱۱